Nový server s php 7

Podpora pro php 5.6 se blíží ke konci a několik zákazníků nás v poslední době žádalo o přechod na vyšší verzi php. Od července je proto k dispozici nový server s podporou pro php 7. Máte zde možnost vybrat si mezi verzemi php 7.1 nebo 7.2, výchozí nastavení je 7.1. (Pro přepnutí na 7.2 nás kontaktujte.)

Naší prioritou při přípravě nového webserveru byla bezpečnost a novější technologie. Hlavním bezpečnostním prvkem je oddělení jednotlivých webů. Každý web běží v izolovaném chrootu. Nemůže se tedy dostat k datům ostatních webů, i kdyby byla chyba v php jako takovém.

S bezpečností souvisí také další změna; na novém serveru již není možné zřizovat v hostingu subdomény. Aktuálně se totiž může stát, že když je napadena i jen jedna subdoména, jsou pak ohroženy všechny. Náhradním řešením je možnost zřídit pro každou subdoménu oddělený hosting. Chápeme, že to může vyjít draze, proto výhledově pracujeme na změně účtování podle skutečně zabraného prostoru.

Věříme, že oceníte i automatické nasazování certifikátu pro https. Pro každý nově zřizený web ihned generujeme certifikát Let’s encrypt. A zatímco dříve jste si přesměrování museli nastavovat sami, na novém serveru bude každý web automaticky přesměrováván na šifrovanou verzi.

Mění se také vnitřní struktura hostingu. Po přihlášení na ftp (možno i přes ssl) nevidíte rovnou místo, kam nahrát web. Místo toho jsou zde tři složky:

  • data – místo mimo web, kam můžete nahrát libovolná data, která nemají být dostupná pomocí webserveru ani php
  • log – adresář s logy apache a php (zde uvidíte php chyby a dlouhé skripty (nad 1 sekundu))
  • app – adresář pro web. V app najdete složku pro nahráni webu. Používáte-li framework, který odděluje aplikaci na část viditelnou na webu a část mimo web, pak viditelná patří do www a zbytek jen do app.

Zároveň je možno měnit document_root. Web tedy můžete mít ve složkách www, public nebo public_html. Nastavit to může zatím pouze zákaznická podpora.

Všechny nové hostingy budou již umisťovány na nový webserver. Stávající zákazníky můžeme na nový server také přesunout. Pokud tedy chcete mít svůj web na bezpečnějším a modernějším serveru, prosím, kontaktujte nás.

Komentáře k článku nejsou aktivovány.